Salted fish with tomatoes ?

Ingredients

 1. 1 pc. Onion
 2. 1 pc. Garlic
 3. 5-6 salted fish
 4. And 4-5 tomatoes
 5. Ketchup
 6. 1/2 tbsp. Of sugar
 7. Salt
 8. Magic Sarap
 9. Small amount of vinegar

Steps

 1. Iprito sa kawali ang mga ingredients like onion and garlic and after 2 min.

 2. Ilagay ang salted fish sa kawali na may onion at garlic pero yung naprito na salted fish

 3. Tapos lagyan ng pampalasa gaya ng salt at vinegar at other seasoning at ilagay din and sugar

 4. Hangang a maluto ito at serve and eat happily with this simple ulaam na salted fish ? with tomatoes ?

Source: Read Full Article